Oprema u državama članicama

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

U Sloveniji je od 1. svibnja 2011. videokonferencijskim sustavom opremljeno 11 sudnica okružnih sudova, 11 centara za socijalnu skrb te zatvor u Dobu pri Mirni, a jedan uređaj upotrebljava policija. Tri mobilna videokonferencijska uređaja dostupna su za videokonferencije na sudovima i u centrima za socijalnu skrb koji još nisu opremljeni videokonferencijskim sustavom.

Slovenija je sustavno uvodila videokonferencijske sustave u okviru projekata koje je provela u razdoblju 2009. – 2013. Projekt je ispunjavao uvjete da se 85 % njegova iznosa financira iz Europskog socijalnog fonda.

Videokonferencijski sustavi važna su prednost slovenskog pravosudnog sustava. Olakšavaju ispitivanje svjedoka, vještaka, djece, hospitaliziranih pacijenata, stanovnika domova za starije osobe i zatvorenika te druga saslušanja na daljinu. Posebno su korisni u prekograničnim predmetima jer omogućuju strankama koje žive u inozemstvu da puno lakše sudjeluju u sudskom postupku. Umjesto da putuju u Sloveniju mogu dati izjavu ili biti saslušani putem videokonferencijske veze.

VC_equipment_ver_1_si_en  PDF (32 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 18/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.