Videokonferencia- és egyéb berendezések az uniós tagállamokban

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

A horvátországi tanúk külföldi bíróság előtti eljárás céljából történő meghallgatására nemzetközi (kölcsönös) jogsegély iránti kérelem alapján kerül sor. Ez vonatkozik a tanúk videokonferencia útján történő meghallgatására is, ahol a belföldi bíróság egy külföldi igazságügyi hatóság kérésére Horvátországban lefolytatja a tanú meghallgatását, és lehetővé teszi a meghallgatás video-összeköttetés révén történő közvetítését.

Jogi keret

  • A kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 1959. április 20-i európai egyezmény és annak (1978. március 17-i) két kiegészítő jegyzőkönyve (Narodne novine [NN, a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye], Međunarodni ugovori [International Treaties] 4/99. sz. – valamint 2001. november 8., NN International Treaties, 4/07. sz.)
  • A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima) (NN 178/04. sz.)
  • A büntetőeljárásról szóló törvény (Zakon o kaznenom postupku) (NN 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. és 70/17. sz.)

A jogsegély iránti megkereséseket fogadó központi hatóság a horvát Igazságügyi Minisztérium európai ügyekkel, nemzetközi és igazságügyi együttműködéssel foglalkozó igazgatóságának az uniós tagállamokkal folytatott nemzetközi jogsegélyért és igazságügyi együttműködésért felelős osztálya (Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU).

Kapcsolattartó személy a központi hatóságnál:

Alan Marinković
, Nemzetközi jogsegélyért és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésért felelős szolgálat (Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima)

Tel.: +385 1 3714203, +385 1 3714558
email: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr; europska.unija@mpu.hr

Kapcsolatfelvétel a bíróságokkal a video-összeköttetés révén folytatott meghallgatások tárgyában

Kapcsolat  PDF (459 Kb) hr

A gyermekektől származó információk rögzítése céljából az UNICEF által adományozott videoeszközökkel (Skype for Business) rendelkező bíróságok jegyzéke

Zágrábi Városi Büntetőbíróság (općinski kazneni sud)

Spliti Városi Bíróság (općinski sud)

Belovári Megyei Bíróság (županijski sud)

Eszéki Megyei Bíróság

Rijekai Megyei Bíróság

Sziszeki Megyei Bíróság

Spliti Megyei Bíróság

Varasdi Megyei Bíróság

Zágrábi Megyei Bíróság

Velika Gorica-i Megyei Bíróság

Utolsó frissítés: 26/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.