Videokonferencia- és egyéb berendezések az uniós tagállamokban

Írország

Tartalomszolgáltató:
Írország

1. Lehetséges-e a bizonyításfelvétel videokonferencia útján akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül az adott tagállam bírósága által? Ha igen, melyek az alkalmazandó nemzeti eljárások vagy jogszabályok?

Írország bíróságain lehetőség van videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár egy másik tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül az adott tagállam bírósága által. Az eljárásrend része a High Court „HC45 – Videokonferencia-link használata polgári ügyekben való bizonyításfelvételhez” című gyakorlati utasítása.

2. Vannak-e korlátozások a videokonferencia útján meghallgatható személyek jellegére vonatkozóan – például csak tanúk, vagy mások, így szakértők vagy felek is meghallgathatók ilyen módon?

A meghallgatható személy jellegére vonatkozóan nincsenek a felvázolt jellegű korlátozások.

3. Milyen korlátozások vonatkoznak a videokonferencia útján felvehető bizonyítékok típusára, ha vannak ilyenek?

A felvehető bizonyítékok típusára vonatkozó korlátozás nincsen.

4. Vannak-e korlátozások arra vonatkozóan, hogy hol kell a személyt videokonferencia útján meghallgatni – azaz a meghallgatásnak bíróság előtt kell történnie?

Korlátozás nincsen, a bíró jóváhagyásától függ.

5. Megengedett a videokonferencián folytatott meghallgatás rögzítése, és ha igen, rendelkezésre áll-e ez a lehetőség?

Írországban van lehetőség videokonferencia-meghallgatások rögzítésére. Az ilyen felvétel megtekintését a bíróságnak kell elrendelnie.

6. Milyen nyelven kell a meghallgatást lefolytatni: a) ha a 10–12. cikk alapján nyújtanak be kérelmet; és b) ha a 17. cikk értelmében közvetlen bizonyításfelvétel történik?

A meghallgatást angol vagy ír nyelven kell lefolytatni, ha azt Írországban folytatják le. Írországon kívüli meghallgatás esetén azonban nincs nyelvi korlátozás.

7. Ha tolmácsra van szükség, kinek a feladata annak biztosítása mindkét meghallgatás esetén, és hol kell tartózkodniuk?

Ha a bíróság Írországban van, a tolmácsot az ír bírósági hatóságok biztosítják, ha az ügy családjogi vonatkozású vagy büntetőügyhöz kapcsolódik. Polgári ügyben a tolmácsolás megszervezése a felek feladata.

Ha a megkereső bíróság nem érti az angol vagy ír nyelvet, e bíróság feladata, hogy saját maga biztosítsa a tolmácsolást.

Nincsenek korlátozások arra vonatkozóan, hogy a tolmácsnak hol kell tartózkodnia.

8. Milyen eljárás irányadó a meghallgatás megszervezésére és a meghallgatandó személy meghallgatás időpontjáról és helyéről történő értesítésére? Mennyi időt kell hagyni a meghallgatás időpontjának egyeztetésekor, hogy az érintett megfelelő értesítést kapjon?

Minden konstrukcióról a két bíróság állapodik meg. A kapcsolat megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt a bírósági használat előtti tesztelés.

9. Milyen költségekkel jár a videokonferencia használata, és hogyan kell ezeket megfizetni?

A költségek számos körülménytől függően változnak, beleértve a videokonferencia helyszínét (azaz, hogy bíróságról vagy más helyiségről van szó); a meghallgatás időpontja (azaz, ha a szokásos bírósági munkaidőn kívül esik, a személyzetnek hosszabb ideig kell ottmaradnia); hogy szükség van-e bármilyen különleges eljárásra; és hogy felmerül-e költség a berendezés használata miatt. A megkeresett bíróság tájékoztatja a megkereső bíróságot a költségekről. A fizetést euróban kell teljesíteni.

10. Milyen követelmények vonatkoznak – ha vannak – annak biztosítására, hogy a megkereső bíróság által közvetlenül meghallgatott személyt tájékoztassák arról, hogy a meghallgatás önkéntes alapon történik?

A tanú tájékoztatása a megkereső bíróság feladata.

11. Milyen eljárás létezik a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére?

A bíróságnak kell meggyőződnie a meghallgatandó személy személyazonosságáról.

12. Milyen követelmények vonatkoznak az eskütételre, és milyen információkra van szükség a megkereső bíróságtól, ha a 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel során esküt kell tenni?

Az esküt az írországi bíróságok szokásos eljárásai szerint kell letenni.

13. Milyen rendelkezések biztosítják, hogy a videokonferencia helyszínén legyen kapcsolattartó személy, akivel a megkereső bíróság kapcsolatba léphet, valamint egy személy, aki a meghallgatás napján rendelkezésre áll a videokonferencia-létesítmények működtetésére és az esetleges technikai problémák kezelésére?

Erről a kérdésről a két bíróságnak kell megállapodnia.

14. Milyen további információkra van szükség a megkereső bíróságtól, ha vannak ilyenek?

Semmiféle további információ nem szükséges, kivéve s különleges kéréseket illető (pl. jelnyelv, kerekesszékes hozzáférés, különleges vallási követelmények az eskütételhez stb.) tájékoztatást.

Utolsó frissítés: 16/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.