Įranga ES šalyse

Vis daugiau valstybių narių teismų aprūpinama vaizdo konferencijų įranga, esančia arba posėdžių salėse, arba specialiose liudytojų ar ekspertų apklausos patalpose.

Kad teisėjai, prokurorai ir teismo raštinės darbuotojai galėtų lengviau rasti praktinės informacijos, būtinos apklausai per vaizdo konferenciją tarptautinėje byloje atlikti, valstybių narių teisingumo ministerijos pateikė informaciją apie teismų turimos vaizdo konferencijų įrangos buvimo vietą ir rūšį. Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija. Ministerijose ar kalėjimuose įdiegta įranga nenurodoma.

Paskutinis naujinimas: 06/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.