Įranga ES šalyse

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

Vaizdo konferencijų naudojimas padės modernizuoti Bulgarijos teismų sistemą ir pagerinti jos prieinamumą. Tačiau kartu tai leis Bulgarijai išsamiau susipažinti su gerąja patirtimi kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Teisingumo ministerijos sukurtos vaizdo konferencijų sistemos yra 26-iose Bulgarijos teisminių institucijų pastatų (20 teismų ir 6 kalėjimų) patalpose. Vaizdo konferencijų patalpos buvo įrengtos įgyvendinus projektą „Vaizdo konferencijų įrangos diegimas ir naudojimas ikiteisminiame ir teisminiame etapuose, įskaitant tarpvalstybinį teisminį bendradarbiavimą“, finansuojamą pagal Europos socialinio fondo gero valdymo veiksmų programą.

Bulgarijos teismų vaizdo konferencijų įrangos apžvalgą ir atitinkamus kontaktinius duomenis galima rasti čia  PDF (449 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 15/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.