Įranga ES šalyse

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Vykstant procesui užsienio teisme liudytojai Kroatijoje apklausiami atsakant į prašymą dėl tarptautinės (tarpusavio) teisinės pagalbos. Taip pat vykdoma liudytojo apklausa vaizdo konferencijos būdu, kai šalies teismas užsienio teisminės institucijos prašymu atlieka liudytojo apklausą Kroatijoje ir leidžia šią apklausą transliuoti vaizdo ryšiu.

Teisinė sistema

  • 1959 m. balandžio 20 d. Europos konvencija dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir abu Papildomi protokolai (1978 m. kovo 17 d. Narodne novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys) Međunarodni ugovori [Tarptautinės sutartys] Nr. 4/99 ir 2001 m. lapkričio 8 d. NN Tarptautinės sutartys Nr. 4/07)
  • Įstatymas dėl tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima) (NN Nr. 178/04)
  • Baudžiamojo proceso įstatymas (Zakon o kaznenom postupku) (NN Nr. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17)

Centrinė institucija, priimanti pavedimą dėl teisinės pagalbos, yra Kroatijos teisingumo ministerijos Europos reikalų, tarptautinio ir teisminio bendradarbiavimo direktorato Tarptautinės teisinės pagalbos ir teisminio bendradarbiavimo su ES valstybėmis narėmis skyrius (Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU).

Centrinės institucijos kontaktinis asmuo

Alan Marinković
Tarptautinės teisinės pagalbos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose
tarnyba (Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima)

Tel. +385 1 3714203, +385 1 3714558
e. paštas Alan.Marinkovic@pravosudje.hr; europska.unija@mpu.hr

Asmenys ryšiams teismuose dėl posėdžių vaizdo ryšiu

Kontaktiniai duomenys  PDF (459 Kb) hr

Teismų, turinčių UNICEF dovanotą vaizdo įrangą („Skype for Business“) vaikų teikiamai informacijai įrašyti, sąrašas

Zagrebo savivaldybės baudžiamasis teismas (općinski kazneni sud)

Splito savivaldybės teismas (općinski sud)

Bjelovaro apygardos teismas (županijski sud)

Osijeko apygardos teismas

Rijekos apygardos teismas

Sisako apygardos teismas

Splito apygardos teismas

Varaždino apygardos teismas

Zagrebo apygardos teismas

Velikos Goricos apygardos teismas

Paskutinis naujinimas: 26/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.