Įranga ES šalyse

Estija

Turinį pateikė
Estija

Pridedamame dokumente pateikiama išsami informacija apie tai, kuriuose teismuose yra įrangos ir kokia tai įranga.

Už tarptautinį teisminį bendradarbiavimą yra atsakinga Teisingumo ministerija. Į teismus šiais klausimais tiesiogiai kreiptis negalima. Visi pavedimai išklausyti šalis vaizdo konferencijos būdu turi būti siunčiami šiuo adresu:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Talinas
E. paštas central.authority@just.ee

VK įranga  PDF (39 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 24/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.