Įranga ES šalyse

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Toliau pateiktame dokumente nurodyta techninė informacija apie įvairiuose teismuose įdiegtą vaizdo konferencijų įrangą.

videoconference_systems_PT_en PDF (119 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 07/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.