Įranga ES šalyse

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

Nuo 2011 m. gegužės 1 d. Slovėnijoje konferencijų įranga buvo įrengta 11 teismo salių apylinkių teismuose, 11 socialinių paslaugų centrų ir kalėjime Dobe prie Mirnos, o vieną įrangą naudoja policija. Teismuose ir socialinių paslaugų centruose, kur vaizdo konferencijų sistemos dar neįdiegtos, naudojamos trys mobiliosios vaizdo konferencijos įrangos sistemos.

Slovėnijoje vaizdo konferencijų sistemos buvo sistemingai įtraukiamos į 2009–2013 m. įgyvendintus projektus. Projektai atitikdavo 85 proc. finansavimo Europos socialinio fondo lėšomis kriterijus.

Vaizdo konferencijų sistemos yra svarbios Slovėnijos teisingumo sistemai. Jos palengvina liudininkų, ekspertų, vaikų, hospitalizuotų pacientų, pagyvenusių žmonių globos namų gyventojų bei kalinių apklausas ir kitus nuotolinius posėdžius. Jos itin naudingos nagrinėjant tarpvalstybines bylas, kadangi užsienyje gyvenančioms bylos šalims sudaromos lengvesnės sąlygos dalyvauti teismo posėdyje. Užuot vykus į Slovėniją, galima padaryti pareiškimą arba būti išklausytam prisijungus prie vaizdo konferencijos.

VC_equipment_ver_1_si_en  PDF (32 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 18/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.