Aprīkojums ES dalībvalstīs

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

Te PDF (840 Kb) en varat lejupielādēt pārskatu par Austrijas tiesu un prokuratūru videokonferenču iekārtām un vajadzīgo kontaktinformāciju.

Lapa atjaunināta: 15/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.