Aprīkojums ES dalībvalstīs

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Liecinieku nopratināšana Horvātijas Republikā saistībā ar tiesvedību ārvalstu tiesā notiek starptautiskās (savstarpējās) tiesiskās palīdzības ietvaros. Tas attiecas arī uz liecinieku nopratināšanu ar videokonferences starpniecību, kurā valsts tiesa pēc ārvalsts tiesu iestādes lūguma veic liecinieku nopratināšanu Horvātijas Republikā un ļauj šo nopratināšanu pārraidīt videokonferencē.

Tiesiskais regulējums

  • 1959. gada 20. aprīļa Eiropas Konvencija par savstarpējo palīdzību krimināllietās un abi tās papildprotokoli (1978. gada 17. marta Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, Starptautiskie līgumi, Nr. 4/99 un 2001. gada 8. novembra Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, Starptautiskie līgumi, Nr. 4/07);
  • Likums par starptautisko tiesisko palīdzību krimināllietās (Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis Nr. 178/04);
  • Kriminālprocesa kodekss (Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis Nr. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Centrālā iestāde, kas ir atbildīga par tiesiskās palīdzības lūgumu saņemšanu, ir Horvātijas Republikas Tieslietu ministrijas Eiropas lietu, starptautiskās un tiesu iestāžu sadarbības direkcija, Starptautiskās tiesiskās palīdzības un tiesu iestāžu sadarbības ar ES dalībvalstīm nodaļa.

Centrālās iestādes kontaktpersona

Alan Marinković
Starptautiskās tiesiskās palīdzības un tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās dienests

Tālr.: +385 1 3714203, +385 1 3714558
e-pasta adrese: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr; europska.unija@mpu.hr

To tiesu kontaktinformācija, kuru kompetencē ir lietas izskatīšana videokonferencē

Kontaktinformācija  PDF (459 Kb) hr

To tiesu saraksts, kurām ir nepilngadīgo sniegto liecību ierakstīšanai paredzēts videokonferenču aprīkojums, ko ziedojis UNICEF (Skype for Business)

Zagrebas rajona krimināltiesa

Splitas rajona tiesa

Bjelovaras apgabaltiesa

Osijekas apgabaltiesa

Rijekas apgabaltiesa

Sisakas apgabaltiesa

Splitas apgabaltiesa

Varaždinas apgabaltiesa

Zagrebas apgabaltiesa

Velika Goricas apgabaltiesa

Lapa atjaunināta: 26/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.