Aprīkojums ES dalībvalstīs

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Pievienotajā dokumentā ir sniegta detalizēta informācija par to, kurās tiesās ir pieejams aprīkojums un kāda veida aprīkojums tas ir.

Taču par starptautisko tiesu iestāžu sadarbības organizēšanu atbildīga ir Tieslietu ministrija. Par šiem jautājumiem nav tieši jāvēršas pie tiesām. Visas vēstules ar tiesas rīkojumu uzklausīt puses ar videokonferences starpniecību ir jānosūta uz šādu adresi:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
E-pasts: central.authority@just.ee

VC equipment  PDF (39 Kb) en

Lapa atjaunināta: 24/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.