Aprīkojums ES dalībvalstīs

Latvija

Visās Latvijas tiesās pieejami tehniskie līdzekļi, lai nodrošinātu videokonferenču izmantošanu tiesvedībā.

Saturu nodrošina
Latvija

Šajā sarakstā PDF (214 Kb) lv apkopota informācija par videokonferenču iekārtām Latvijas tiesās, kā arī tiesu kontaktinformācija.

Lapa atjaunināta: 27/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.