Aprīkojums ES dalībvalstīs

Nīderlande

Lielākajā daļā tiesu Nīderlandē ir aprīkojums liecinieku vai ekspertu attālinātai nopratināšanai tiesas zālē ar videokonferences starpniecību. Nīderlandē šo procedūru sauc arī par “tālnopratināšanu” (“telehoren”).

Saturu nodrošina
Nīderlande

Norādītajā dokumentā atrodama informācija par to, kāds videokonferenču aprīkojums ir pieejams attiecīgajā tiesā.

Videokonferenču aprīkojums  PDF (98 Kb) en (angļu valodā)

Plašāku informāciju par to, kā notiek lietas izskatīšana, izmantojot videokonferenci, sk. šeit.

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.