Aprīkojums ES dalībvalstīs

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Zemāk redzamajā dokumentā ir tehniska informācija par videokonferenču aprīkojumu, kas uzstādīts dažādās tiesās.

videoconference_systems_PT_en PDF (119 Kb) en

Lapa atjaunināta: 14/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.