Aprīkojums ES dalībvalstīs

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

Slovēnijā no 2011. gada 1. maija ar videokonferenču sistēmu ir aprīkotas 11 tiesu zāles rajona tiesās, 11 sociālo pakalpojumu centri un Dob pri Mirna cietums, un vienu ierīci izmanto policija. Trīs mobilās videokonferenču ierīces videokonferenču vajadzībām ir pieejamas tiesās vai sociālo pakalpojumu centros, kuros šādas sistēmas vēl nav uzstādītas.

Slovēnija sistemātiski iekļāva videokonferenču sistēmas projektos, kurus tā īstenoja laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam. Šis projekts 85 % apmērā finansēts no Eiropas Sociālā fonda.

Videokonferenču sistēmas ir svarīgs ieguvums Slovēnijas tiesu sistēmai. Ar to palīdzību var nopratināt lieciniekus, ekspertus, bērnus, hospitalizētus pacientus, veco ļaužu aprūpes namu iedzīvotājus, ieslodzītos un citas procesā iesaistītas personas attālināti. Tās ir īpaši izdevīgi izmantot pārrobežu lietās, jo ārvalstīs dzīvojošās puses tādējādi var daudz vieglāk piedalīties tiesvedībā. Tām vairs nav jāceļo uz Slovēniju, bet gan tās var sniegt paziņojumu vai tikt nopratinātas ar videokonferences starpniecību.

VC_equipment_ver_1_si_en  PDF (32 Kb) en

Lapa atjaunināta: 18/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.