Aprīkojums ES dalībvalstīs

Arvien biežāk dalībvalstu tiesas tiek aprīkotas ar videokonferenču iekārtām vai nu sēžu zālēs vai speciālās liecinieku vai ekspertu nopratināšanai paredzētās telpās.

Lai tiesnešiem, prokuroriem un tiesas kancelejas darbiniekiem būtu vieglāk atrast nepieciešamo praktisko informāciju par iespējām pārrobežu procedūrās veikt nopratināšanas ar videokonferences palīdzību, dalībvalstu tieslietu ministrijas ir sagatavojušas informāciju par tiesās pieejamo videokonferenču aprīkojuma atrašanās vietu un veidu. Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa. Aprīkojums, kas uzstādīts ministrijās vai cietumos, nav aprakstīts.

Lapa atjaunināta: 06/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.