Faċilitajiet fil-pajjiżi tal-UE

Awstrija

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija

Ħarsa ġenerali fuq it-tagħmir tal-video konferenzi fil-qrati Awstrijaċi u fl-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku, flimkien mad-dettalji ta’ kuntatt tagħhom, tista’ tkun iddawnlowdjata hawnhekk PDF (840 Kb) en.

L-aħħar aġġornament: 15/09/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.