Faċilitajiet fil-pajjiżi tal-UE

Bulgarija

Il-kontenut ipprovdut minn
Bulgarija

L-użu tal-vidjokonferenzi se jikkontribwixxi għall-immodernizzar tas-sistema ġudizzjarja tal-Bulgarija u għat-titjib tal-aċċessibbiltà tagħha. Madankollu, se jqarreb ukoll lill-Bulgarija lejn il-prattiki tajba użati fi Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea.

Is-sistemi tal-vidjokonferenzi stabbiliti mill-Ministeru għall-Ġustizzja jinsabu f’26 kamra f’binjiet ġudizzjarji fil-Bulgarija (20 fil-qrati u 6 fil-ħabsijiet). Il-kmamar tal-vidjokonferenzi ġew stabbiliti wara l-implimentazzjoni tal-proġett “L-istabbiliment ta’ faċilitajiet tal-vidjokonferenzi u l-użu tagħhom fil-fażijiet ta’ qabel il-proċess u tal-proċess, inkluża l-kooperazzjoni ġudizzjarja transfruntiera”, iffinanzjat mill-programm operazzjonali ta’ Governanza Tajba permezz tal-Fond Soċjali Ewropew.

Ħarsa ġenerali lejn il-faċilitajiet tal-vidjokonferenzi tal-qrati Bulgari u d-dettalji ta’ kuntatt rilevanti jinsabu hawnhekk  PDF (449 Kb) en.

L-aħħar aġġornament: 15/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.