Faċilitajiet fil-pajjiżi tal-UE

Estonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Estonja

Id-dokument mehmuż jipprovdi informazzjoni dettaljata dwar liema qrati għandhom faċilitajiet u x’tip ta’ tagħmir għandhom fis-seħħ.

Madankollu l-Ministeru għall-Ġustizzja huwa responsabbli għall-organizzazzjoni tal-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali. Il-qrati ma għandhomx jiġu kkuntattjati direttament dwar dawn il-kwistjonijiet. L-ittri rogatorji kollha għas-smigħ tal-partijiet permezz ta’ vidjokonferenza għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Email: central.authority@just.ee

Tagħmir tal-vidjokonferenza  PDF (39 Kb) en

L-aħħar aġġornament: 24/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.