Faċilitajiet fil-pajjiżi tal-UE

Olanda

Il-biċċa l-kbira tal-qrati fin-Netherlands għandhom tagħmir għas-smigħ tax-xhieda jew tal-esperti mill-bogħod fl-awla tal-qorti permezz ta’ vidjokonferenza. Il-proċedura tissejjaħ ukoll “teleseduta” fin-Netherlands.

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda

Id-dokument ta’ hawn taħt jipprovdi informazzjoni dwar it-tip ta’ tagħmir għall-vidjokonferenzi disponibbli fil-qorti rilevanti.

Tagħmir għall-vidjokonferenzi  PDF (98 Kb) en (bl-Ingliż)

Aktar informazzjoni dwar kif jaħdmu l-vidjokonferenzi fil-kawżi tal-qorti tinsab hawnhekk.

L-aħħar aġġornament: 13/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.