Faciliteiten in EU-landen

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Het gebruik van videoconferenties in Bulgarije zal bijdragen tot de modernisering van het justitiële stelsel en de toegankelijkheid ervan verbeteren. Tegelijkertijd zal Bulgarije daardoor echter ook beter kunnen aansluiten bij de goede praktijken van de andere EU-lidstaten.

Het ministerie van Justitie heeft in 26 justitiële gebouwen in Bulgarije (20 in rechtbanken en 6 in gevangenissen) videoconferentiesystemen geïnstalleerd. De videoconferentieruimten zijn tot stand gebracht in het kader van de uitvoering van het project “Invoering van videoconferentiefaciliteiten en het gebruik ervan in de fase vóór het proces en tijdens het proces, met inbegrip van grensoverschrijdende justitiële samenwerking”, dat met middelen uit het operationele programma “Goed bestuur” wordt gefinancierd via het Europees Sociaal Fonds.

Een overzicht van de videoconferentiefaciliteiten van de Bulgaarse rechtbanken en de relevante contactgegevens vindt u hier  PDF (449 Kb) en.

Laatste update: 15/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.