Faciliteiten in EU-landen

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

In procedures voor een buitenlandse rechter vindt het verhoor van getuigen in Kroatië plaats in het kader van internationale (wederzijdse) rechtshulp. Dat geldt ook voor verhoren via videoverbinding wanneer de nationale rechter op verzoek van een buitenlands gerechtelijk orgaan getuigen verhoort in Kroatië en toestaat dat dit verhoor per videoverbinding wordt uitgezonden.

Het rechtskader

  • Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959 en beide aanvullende protocollen (van 17 maart 1978 – staatsblad van Kroatië – internationale verdragen, nr. 4/99, en van 8 november 2001 – staatsblad van Kroatië – internationale verdragen, nr. 4/07).
  • Wet inzake internationale wederzijdse rechtshulp in strafzaken (staatsblad van Kroatië nr. 178/04).
  • Wetboek van strafvordering (staatsblad van Kroatië nrs. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 en 70/17).

De centrale autoriteit belast met de ontvangst van rogatoire commissies is het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië, directoraat Europese Zaken, Internationale en justitiële samenwerking, afdeling Internationale rechtshulp en justitiële samenwerking met de lidstaten van de EU.

Contactpersoon bij de centrale autoriteit

Alan Marinković
Dienst Internationale rechtshulp en justitiële samenwerking in strafzaken

Tel.: +385 1 3714203, +385 1 3714558
E-mail: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr; europska.unija@mpu.hr

Contactgegevens van de rechtbanken met bevoegdheid voor ondervraging via videoverbinding

Contactgegevens  PDF (459 Kb) hr

Overzicht van rechtbanken die beschikken over door UNICEF aangeboden videoapparatuur voor de registratie van minderjarigen (Skype for Business)

Gemeentelijke strafrechtbank van Zagreb

Gemeentelijke rechtbank van Split

Provinciale rechtbank van Bjelovar

Provinciale rechtbank van Osijek

Provinciale rechtbank van Rijeka

Provinciale rechtbank van Sisak

Provinciale rechtbank van Split

Provinciale rechtbank van Varaždin

Provinciale rechtbank van Zagreb

Provinciale rechtbank van Velika Gorica

Laatste update: 26/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.