Faciliteiten in EU-landen

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Het bijgevoegde document bevat gedetailleerde informatie over welke rechtbanken over faciliteiten beschikken en over welk soort apparatuur het gaat.

Het ministerie van Justitie is echter verantwoordelijk voor de organisatie van de internationale justitiële samenwerking. Er mag over deze aangelegenheden geen rechtstreeks contact worden opgenomen met de rechtbanken. Alle rogatoire commissies tot het horen van partijen per videoconferentie moeten naar het volgende adres worden gestuurd:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
E-mail: central.authority@just.ee

VC equipment  PDF (39 Kb) en

Laatste update: 24/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.