Faciliteiten in EU-landen

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Sinds 1 mei 2011 is er in Slovenië een videoconferentiesysteem geïnstalleerd in elf rechtszalen van de districtsrechtbanken, elf centra voor sociale dienstverlening en de gevangenis ‘Dob pri Mirna’. Ook de politie beschikt over een videoconferentieapparaat. Voor rechtbanken en centra voor sociale dienstverlening die nog geen eigen videoconferentiesysteem hebben, zijn er drie mobiele apparaten beschikbaar.

Slovenië voorziet in de systematische uitrol van videoconferentiesystemen in het kader van projecten die tussen 2009 en 2013 zijn uitgevoerd. Dit initiatief kwam in aanmerking voor 85 % financiering uit het Europees Sociaal Fonds.

Videoconferentiesystemen zijn een belangrijke troef voor de Sloveense justitie. Zij vergemakkelijken het ondervragen van getuigen, deskundigen, kinderen, ziekenhuispatiënten, bewoners van zorginstellingen voor ouderen en gevangenen alsook andere soorten hoorzittingen op afstand. Zij zijn vooral nuttig bij grensoverschrijdende zaken: partijen die zich in het buitenland bevinden kunnen zo gemakkelijker deelnemen aan gerechtelijke procedures; in plaats van naar Slovenië te moeten reizen, kunnen zij getuigen of worden ondervraagd via videoconferentie.

VC_equipment_ver_1_si_en  PDF (32 Kb) en

Laatste update: 18/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.