Wyposażenie w państwach UE

Coraz więcej sądów państw członkowskich jest wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie wideokonferencji w sali rozpraw lub w specjalnych pomieszczeniach do przesłuchań świadków lub biegłych.

Aby ułatwić sędziom, prokuratorom i urzędnikom sądowym dostęp do praktycznych informacji potrzebnych do przeprowadzenia przesłuchania w trybie wideokonferencji w przypadku postępowania o wymiarze transgranicznym ministrowie sprawiedliwości państw członkowskich dostarczyli informacji o tym, w których sądach znajduje się sprzęt do wideokonferencji i jakiego jest on rodzaju. Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju. Nie podano informacji o sprzęcie zainstalowanym w ministerstwach ani zakładach karnych.

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.