Wyposażenie w państwach UE

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Korzystanie z wideokonferencji przyczyni się do modernizacji bułgarskiego systemu sądowego i poprawy jego dostępności. Ponadto zbliży to Bułgarię do dobrych praktyk stosowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Systemy wideokonferencyjne wprowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości znajdują się w 26 salach w budynkach bułgarskiego wymiaru sprawiedliwości (20 w sądach i 6 w więzieniach). Sale wideokonferencyjne powstały w wyniku projektu „Utworzenie infrastruktury wideokonferencyjnej i jej wykorzystanie na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, w tym w transgranicznej współpracy sądowej”, finansowanego w ramach programu operacyjnego „Dobre rządzenie” za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przegląd urządzeń do przeprowadzania wideokonferencji w bułgarskich sądach oraz odpowiednie dane kontaktowe można znaleźć tutaj  PDF (449 Kb) en.

Ostatnia aktualizacja: 15/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.