Wyposażenie w państwach UE

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Przesłuchanie świadków w Chorwacji na potrzeby postępowania przed sądem zagranicznym odbywa się w odpowiedzi na wniosek o międzynarodową (wzajemną) pomoc sądową. Dotyczy to również przypadków przesłuchiwania świadków w drodze wideokonferencji, gdy sąd krajowy – na wniosek zagranicznego organu sądowego – przesłuchuje świadka w Chorwacji i wyraża zgodę na transmisję przebiegu przesłuchania za pośrednictwem łącza wideo.

Ramy prawne

  • Europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. oraz obydwa protokoły dodatkowe do tej konwencji [z dnia 17 marca 1978 r. – Narodne novine, NN ( dziennik urzędowy Republiki Chorwacji), Međunarodni ugovori (Traktaty międzynarodowe) nr 4/99 – oraz z dnia 8 listopada 2001 r. – NN, Traktaty międzynarodowe nr 4/07]
  • Ustawa o międzynarodowej pomocy sądowej w sprawach karnych (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima) (NN nr 178/04)
  • Kodeks postępowania karnego (Zakon o kaznenom postupku) (NN nr 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17)

Organem centralnym odpowiedzialnym za przyjmowanie wniosków o pomoc sądową jest Wydział Międzynarodowej Pomocy Sądowej i Współpracy Sądowej z Państwami Członkowskimi UE w Departamencie ds. Europejskich oraz Współpracy Międzynarodowej i Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Chorwacji (Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU).

Osoba wyznaczona do kontaktów w organie centralnym

Alan Marinković
Służba ds. Międzynarodowej Pomocy Sądowej i Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima)

tel.: +385 1 3714203, +385 1 3714558
e-mail: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr; europska.unija@mpu.hr

Osoby wyznaczone do kontaktów w sądach, do których należy zwracać się w kwestiach dotyczących przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji

Osoby wyznaczone do kontaktów  PDF (459 Kb) hr

Wykaz sądów dysponujących sprzętem wideo do rejestrowania przesłuchań dzieci przekazanym przez UNICEF (Skype for Business)

Rejonowy Sąd Karny (općinski kazneni sud) w Zagrzebiu

Sąd Rejonowy (općinski sud) w Splicie

Sąd Okręgowy (županijski sud) w Bjelovarze

Sąd Okręgowy w Osijeku

Sąd Okręgowy w Rijece

Sąd Okręgowy w Sisaku

Sąd Okręgowy w Splicie

Sąd Okręgowy w Varaždinie

Sąd Okręgowy w Zagrzebiu

Sąd Okręgowy w Vielikiej Goricy

Ostatnia aktualizacja: 26/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.