Wyposażenie w państwach UE

Estonia

Autor treści:
Estonia

Załączony dokument zawiera szczegółowe informacje o tym, które sądy dysponują odpowiednim wyposażeniem i jaki rodzaj sprzętu jest w nich dostępny.

Jednostką odpowiadającą za organizację międzynarodowej współpracy sądowej jest jednak Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie należy się w tych sprawach kontaktować bezpośrednio z sądami. Wszelkie wnioski o pomoc prawną polegającą na przesłuchaniu stron w drodze wideokonferencji należy wysyłać na adres:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
E-mail: central.authority@just.ee

Sprzęt do wideokonferencji  PDF (39 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 24/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.