Echipamente în țările UE

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

În Croația, audierea martorilor în cadrul procedurilor judiciare în fața unei instanțe străine are loc în urma primirii unei cereri de asistență judiciară (reciprocă) internațională. Același lucru este valabil și în cazul audierii unui martor prin videoconferință în cazul în care instanța națională, la cererea unei autorități judiciare străine, audiază un martor din Croația și este de acord cu difuzarea acestei audieri prin conexiune video.

Cadrul legislativ

  • Convenția europeană de asistență judiciară reciprocă în materie penală din 20 aprilie 1959 și cele două protocoale adiționale la aceasta (din 17 martie 1978 – Narodne novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația) Međunarodni ugovori [Tratate internaționale] nr. 4/99 – și din 8 noiembrie 2001 – NN Tratate internaționale nr. 4/07)
  • Legea privind asistența judiciară internațională în materie penală (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima) (NN nr. 178/04)
  • Legea privind codul de procedură civilă (Zakon o kaznenom postupku)(NN nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/08, 76/09, 88/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 și 70/17)

Autoritatea centrală responsabilă cu primirea comisiilor rogatorii în materie de asistență judiciară este Unitatea Asistență judiciară internațională și cooperare judiciară cu statele membre ale UE din cadrul Direcției Afaceri Europene, Internaționale și Cooperare Judiciară din Ministerul de Justiție al Croației (Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU).

Persoana de contact din cadrul autorității centrale

Alan Marinković
Serviciul pentru asistență judiciară internațională și cooperare judiciară în materie penală (Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima)

tel.: +385 1 3714203, +385 1 3714558
email: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr; europska.unija@mpu.hr

Coordonate de contact în cadrul instanțelor cu privire la audierile prin conexiune video

Coordonate de contact  PDF (459 Kb) hr

Lista instanțelor care dețin echipamente video donate de UNICEF (Skype for Business) pentru înregistrarea minorilor

Tribunalul penal municipal din Zagreb (općinski kazneni sud)

Tribunalul municipal din Split (općinski sud)

Tribunalul regional din Bjelovar (županijski sud)

Tribunalul regional din Osijek

Tribunalul regional din Rijeka

Tribunalul regional din Sisak

Tribunalul regional din Split

Tribunalul regional din Varaždin

Tribunalul regional din Zagreb

Tribunalul regional din Velika Gorica

Ultima actualizare: 26/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.