Vybavenie v štátoch EÚ

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Prehľad videokonferenčných zariadení rakúskych súdov a prokuratúr spolu s potrebnými kontaktnými údajmi si môžete stiahnuť tu PDF (840 Kb) en.

Posledná aktualizácia: 15/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.