Vybavenie v štátoch EÚ

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

V priloženom dokumente sa uvádzajú podrobné informácie o súdoch, ktoré sú vybavené zariadením, ako aj, o aký druh zariadenia ide.

Za organizáciu medzinárodnej justičnej spolupráce je však zodpovedné ministerstvo spravodlivosti. V tejto súvislosti nemožno kontaktovať súdy priamo. Všetky žiadosti umožnenie, aby sa účastníci konania mohli na konaní zúčastniť prostredníctvom videokonferencie sa, musia zaslať na adresu:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
E-mail: central.authority@just.ee

Videokonferečné zariadenie  PDF (39 Kb) en

Posledná aktualizácia: 24/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.