Opremljenost sodišč v državah EU

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Tukaj PDF (840 Kb) en lahko prenesete pregled videokonferenčne opreme avstrijskih sodišč in javnih tožilstev ter potrebne kontaktne podatke.

Zadnja posodobitev: 15/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.