Opremljenost sodišč v državah EU

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Uporaba videokonferenc bo prispevala k posodobitvi bolgarskega pravosodnega sistema in izboljšanju njegove dostopnosti. Poleg tega bo pripomogla k zbližanju bolgarskih z dobrimi praksami v drugih državah članicah Evropske unije.

Videokonferenčni sistemi, ki jih je vzpostavilo ministrstvo za pravosodje, so nameščeni v 26 sobah v pravosodnih stavbah v Bolgariji (20 na sodiščih in 6 v zaporih). Videokonferenčne sobe so bile vzpostavljene v okviru projekta „Vzpostavitev videokonferenčne opreme in njene uporabe v predobravnavni fazi in med sojenjem, tudi v čezmejnem pravosodnem sodelovanju“, ki je bil financiran iz operativnega programa za dobro upravljanje prek Evropskega socialnega sklada.

Pregled videokonferenčne opreme bolgarskih sodišč in relevantni kontaktni podatki so na voljo tukaj  PDF (449 Kb) en.

Zadnja posodobitev: 15/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.