Opremljenost sodišč v državah EU

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

V priloženem dokumentu so navedene podrobne informacije o tem, katera sodišča imajo ustrezno opremo in kakšne vrste opremo imajo nameščeno.

Vendar je za organizacijo mednarodnega pravosodnega sodelovanja odgovorno Ministrstvo za pravosodje. V zvezi s tem se ne obračajte neposredno na sodišča. Vsa zaprosila za pravno pomoč v zvezi z zaslišanjem strank prek videokonference je treba poslati na spodnji naslov:

Justiitsministeerium
Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
E-naslov: central.authority@just.ee

Oprema za videokonference  PDF (39 Kb) en

Zadnja posodobitev: 24/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.