Opremljenost sodišč v državah EU

Nizozemska

Sodne dvorane večine sodišč na Nizozemskem so opremljene za zaslišanja prič ali izvedencev na daljavo prek videokonference. Postopek zaslišanja na daljavo se v nizozemščini imenuje telehoren.

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

V spodnjem dokumentu so informacije glede vrste opreme za uporabo videokonference, ki je na voljo na zadevnem sodišču.

Videoconferencing equipment  PDF (98 Kb) en (v angleščini)

Več informacij o uporabi videokonference v sodnih postopkih je na voljo tu.

Zadnja posodobitev: 13/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.