Opremljenost sodišč v državah EU

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Priloženi dokument vsebuje tehnične informacije o videokonferenčni opremi, ki je nameščena na različnih sodiščih.

videoconference_systems_PT_en PDF (119 Kb) en

Zadnja posodobitev: 28/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.