Opremljenost sodišč v državah EU

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

V Sloveniji je od 1.5.2011 z videokonferenčim sistemom opremljenih 11 razpravnih dvoran na Okrožnih sodiščih, 11 Centrov za socialno delo, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, eno napravo ima v uporabi policija. Za izvedbo videokonference na katerem od ostalih sodišč ali centrov za socialno delo, kjer še nimajo fiksnega sistema, so na voljo tudi 3 mobilne naprave.

Sistematično uvajanje videokonferenčnih sistemov je bilo tako uvrščeno med projekte, ki jih države članice EU izvajajo v obdobju od 2009 do 2013 leta. Projekt je v večji meri financiran iz Evropskega socialnega sklada, in sicer v 85 %.

Gre za zelo pomembno pridobitev za slovensko pravosodje, saj bo aktivna uporaba videokonferenčnih sistemov omogočala zaslišanje prič, izvedencev, otrok, bolnikov v bolnišnicah ali domovih za ostarele, zapornikov ter drugih udeležencev v postopkih na daljavo, največji prihranek pa se bo pokazal v primerih postopkov s čezmejnim elementom, kjer je zaslišanje prav tako »približano« strankam v postopku ali pričam v tujini, ki jim tako ne bo potrebno potovati iz tujine v Slovenijo na sodišče, da bi podali izjavo ali bili zaslišani, saj bo to mogoče storiti preko videokonference.

VC_equipment_ver_1_si_en PDF (32 Kb) en

Zadnja posodobitev: 02/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.