Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.
Vsebina na tej strani se prevaja.
Na voljo pa so informacije v naslednjih jezikih:
Swipe to change

Opremljenost sodišč v državah EU

Združeno kraljestvo

Vsebino zagotavlja
Združeno kraljestvo