Utrustning för videokonferenser och liknande i EU-länderna

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

I Slovenien är 11 rättssalar i distriktsdomstolarna, 11 socialkontor och fängelset i Dob pri Mirna sedan den 1 maj 2011 utrustade med ett videokonferenssystem, och en enhet används av polisen. Tre mobila videokonferensenheter finns tillgängliga för videokonferenser i domstolar eller socialkontor som ännu inte har något system installerat.

Slovenien inkluderade systematiskt videokonferenssystem i de projekt som landet genomförde mellan 2009 och 2013. Projektet omfattade finansiering till 85 % från Europeiska socialfonden.

Videokonferenssystem är en viktig tillgång för det slovenska rättssystemet. De underlättar vid förhör av vittnen, experter, barn, patienter på sjukhus, boende i äldreboenden, intagna samt andra distansförhandlingar. De är särskilt fördelaktiga i gränsöverskridande fall, och gör att parter som bor utomlands kan delta i domstolsförfaranden. I stället för att behöva resa till Slovenien kan parterna avge vittnesmål eller höras via en videokonferenslänk.

VC_equipment_ver_1_si_en  PDF (32 Kb) en

Senaste uppdatering: 18/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.