Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obrátit se na soud

Jistě nepřekvapuje, že se při předkládání věci soudu může objevit řada otázek. Tato část má zaplnit mezeru v informacích, kterou je možné pociťovat v případě soudního řízení.

Zde najdete odpovědi na tyto otázky:

Tato část poskytuje rovněž podrobné informace o peněžitých nárocích, rodinných věcech a výkonu soudních rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.