Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtuasja algatamine

Kohtuasja algatamine võib tekitada mitmeid küsimusi. Selle osa eesmärk on anda kohtuasja algatamiseks vajalikku teavet.

Siit leiate vastused järgmistele küsimustele:

Sellest osast leiate üksikasjalikku teavet ka rahaliste nõuete, perekonnaasjade ja kohtuotsuste täitmise kohta.

Viimati uuendatud: 18/01/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.