Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tiesvedība

Iesniedzot prasību tiesā, pamatoti var rasties daudz jautājumu. Šajā sadaļā sniegtā informācija palīdzēs novērst ar tiesvedības ierosināšanu saistītās iespējamās neskaidrības.

Šeit atradīsiet atbildes uz šādiem jautājumiem:

Šajā sadaļā ir sniegta arī plašāka informācija par naudas prasībām, ģimenes lietām un spriedumu izpildi.

Lapa atjaunināta: 18/01/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.