Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Att gå till domstol

Det är inte överraskande att många frågor kan dyka upp då man går till domstol. Det här avsnittet har till syfte att svara på de frågor som kan komma upp då man ställs inför rättsförfaranden.

Här hittar du svaren på följande frågor:

Det här avsnittet ger också detaljerad information om penningfordringar, familjefrågor och verkställighet av domstolsavgöranden.

Senaste uppdatering: 18/01/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.