Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси

Настоящият раздел на Европейския портал за електронно правосъдие е предназначен да служи за място, където се предоставя единен достъп до практическа информация в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси.