Det Europæiske Civilretlige Atlas

Hensigten med denne del af den europæiske e-justice-portal er at etablere en kvikskranke for praktiske oplysninger vedrørende det retlige samarbejde i civile sager.