Ευρωπαϊκός δικαστικός άτλας στον τομέα των αστικών υποθέσεων

Η παρούσα ενότητα της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης έχει σχεδιαστεί ως υπηρεσία μιας στάσης για την παροχή πρακτικών πληροφοριών σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.