Euroopa justiitsatlas tsiviilasjades

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali selle osa eesmärk on olla kontaktpunktiks, mille kaudu leiab kasulikku teavet õigusalase koostöö kohta tsiviilasjades.