Europejski atlas sądowy w sprawach cywilnych

Niniejsza sekcja europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” ma się stać punktem kompleksowej obsługi w zakresie praktycznych informacji dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych.