Atlas Judiciar European în materie civilă

Această secțiune a portalului european e-justiție își propune să fie un ghișeu unic în materie de informații practice referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă.